Ścieżka została stworzona po to, aby turyści zapoznali z podstawowymi gatunkami drzew, krzewów i innych roślin zamieszkujących nasze tereny.