1-24  lutego 2019 r.  – ferie na Dębowcu

Warunki narciarskie były bardzo dobre.

Na początku sezonu narciarskiego zainstalowano przy górnej stacji snow park.