Informacja o projekcie

dofinansowanie unijne

Zagospodarowanie stoku Dębowca w obecnym jego kształcie to wynik wieloletnich oczekiwań mieszkańców Bielska-Białej i jego okolic na stworzenie przyjaznego miejsca do spędzania wolnego czasu i rekreacji w otoczeniu przyrody i gór.

Kiedy pojawiła się możliwość dofinansowania unijnego inwestycji w infrastrukturę turystyczną, władze miasta zdecydowały podjąć starania otrzymania dotacji – na zmodernizowanie istniejącej infrastruktury turystycznej i dostosowanie jej do dzisiejszych wymagań technicznych oraz oczekiwań społeczeństwa.

Początkowo powstała koncepcja koncentrowała się na rewitalizacji stoków Dębowca i Szyndzielni i była logiczną kontynuacją działań rozpoczętych w II połowie XX wieku. Celem projektu noszącego pierwotnie nazwę „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej” była nie tylko odbudowa istniejących w przeszłości tras narciarskich i ich dostosowanie do obecnie obowiązujących standardów, ale również wzbogacenie tego miejsca o całoroczne elementy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Miastu Bielsko-Biała udało się wykorzystać szansę otrzymania dotacji unijnej i w 2006 r. zostało ono beneficjentem zadania pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego – Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej”. Projekt uzyskał akceptację Zarządu Województwa Śląskiego z przyznaną dotacją w kwocie 10,63 mln euro. Zadanie to stało się częścią projektu kluczowego Subregionu Południowego Województwa Śląskiego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40 mln euro. Projekt kluczowy Subregionu Południowego składa się z 27 zadań, realizowanych przez 26 jednostek samorządu terytorialnego oraz Nadleśnictwo Wisła.

Niestety, w związku z brakiem zgody na wylesienie stoków Szyndzielni, Gmina Bielsko-Biała musiała ograniczyć zakres terytorialny projektu wyłącznie do stoku Dębowca. W zamian za to jednak, projekt zyskał drugi komponent i zakres rzeczowy projektu składał się teraz z:

1. komponent: modernizacja pływalni START oraz

2. komponent: zagospodarowanie stoku Dębowca w całoroczną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

Komponent „Pływalnia Start” www.bbosir.bielsko.pl/obiekt/plywalnia-start
W ramach projektu na Pływalni „Start” powstał zmodernizowany kompleks basenowy tj. basen pływacki, basen rekreacyjny ze zjeżdżalniami oraz atrakcjami wodnymi (grzybek wodny, sztuczna rzeka, jeż wodny, punkty masażu itp.) oraz brodzik. Zagospodarowano teren wokół basenów na tereny rekreacyjne. Powstały dwa boiska do siatkówki plażowej, dwa korty tenisowe, boisko do streetball’a, ścianka wspinaczkowa, widownia terenowa, plac zabaw dla dzieci, plaża trawiasta i brukowa – wyposażone w drewniane podesty, ciek wodny z mostkiem, zegar słoneczny, zadaszenia żaglowe, natryski terenowe, a także budynki kubaturowe w tym: budynek szatniowy, budynek gospodarczy oraz budynek technologiczny. W bezpośrednim sąsiedztwie Pływalni Start powstał parking na ok. 100 miejsc parkingowych.

Komponent „Dębowiec” www.kolej-debowiec.pl
W ramach projektu na stoku Dębowca powstały: kolej kanapowa o długości 600 m, trasa narciarska zjazdowa, wyciąg zaczepowy dla dzieci o długości 84 m, park linowy, plac zabaw dla dzieci wyposażony m.in. w piramidę wspinaczkową, huśtawki, skałkę i ściankę wspinaczkową, karuzelę itp. Ponadto na stoku Dębowca powstały: ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza z 6 tablicami informacyjnymi, siłownia terenowa, elementy małej architektury, system naśnieżania i oświetlenia stoku, infrastruktura techniczna (wodociąg, pompownie, kanalizacja) oraz budynki kubaturowe (dolna stacja kolei, górna stacja kolei, pomieszczenie techniczno – magazynowe)

W ramach projektu zakupiono również urządzenia utrzymania stoku m.in. ratrak, quad terenowy, odśnieżarkę i skuter śnieżny.
W bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolei na Dębowcu powstał parking przeznaczony na 110 miejsc parkingowych.

W marcu 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie unijne projektu. Wartość inwestycyjna zadania o nazwie „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej” wyniósł 61,32 mln zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków unijnych – 44,96 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych samego zagospodarowania Dębowca to
28,6 mln zł.

W grudniu 2012 r. Gmina Bielsko-Biała podpisała z firmą ZIAD Bielsko-Biała S.A. (wybraną w drodze postępowania na wybór Operatora infrastruktury Dębowca) – Umowę koncesji na usługi polegające na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stoku Dębowca w Bielsku-Białej.

W dniu 18 stycznia 2013 r. nastąpiło oficjalne otwarcie powstałego w ramach dofinansowania Ośrodka na Dębowcu, który obecnie funkcjonuje pod nazwą: „Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski”.

Partnerzy

Właściciel Ośrodka:
Miasto Bielsko-Biała
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
43-300 Bielsko-Biała
ul. Marii Konopnickiej 5
Właściciel Ośrodka:
Miasto Bielsko-Biała
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
43-300 Bielsko-Biała
ul. Marii Konopnickiej 5
Obsługa i utrzymanie:
ZIAD Bielsko-Biała SA
Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
Obsługa i utrzymanie:
ZIAD Bielsko-Biała SA
Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała