2013.07.07 – Oddanie do użytku placu gier zespołowych

/2013.07.07 – Oddanie do użytku placu gier zespołowych